Belgeler

Anasayfa » Belgeler
Abonelik İşlemleri
 • Elektrik Aboneliği için istenen belgeler
 • Doğalgaz Abonelik Sözleşmesi
 • Su Aboneliği Belgeleri
  • Atık Su Sözleşmesi
  • İçme ve Kullanma Suyu Sözleşmesi
  • Proses Suyu Sözleşmesi
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvurusu
 • ÇED başvurusu için istenen belgeler
 • ÇED muafiyet dosyası örneği
 • Dilekçe
 • Tablo
Çevre Belge ve Formları
 • Kanal Bağlantı İzin Belgesi İçin Gerekli Olan Evraklar
 • Bağlantı İzin Belgesi İçin Başvuru Dilekçesi
 • Kanal Bağlantı Başvuru Formu
 • Kanal Deşarj Talimatnamesi
Çevre İzni Belgeleri
 • Çevre İzni İçin İstenilen Belgeler
 • Çevre İzni Dilekçesi
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
 • Gerekli Evraklar
 • Talep Dilekçesi
 • Başvuru Formu
 • İş Akım Şeması ve Proses Açıklama Raporu
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi
 • İtfaiye Raporu Talep Dilekçesi
 • Halk Sağlığı Müdürlüğüne Örnek Form
Tapu Alma Belgeleri
 • OSB Tapu Talebi Taahhütnamesi
 • OSB Tapu Talebi Başvuru Dilekçesi
Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
Yapı Ruhsatı Alma
 • Yapı Ruhsatı Alma Belgesi
Hizmet Bedelleri
 • Hizmet Bedelleri Tablosu